Prosíme všechny, aby své vozy parkovali na točně u Turyňského rybníka - hned u viaduktu, kterým přijedete směrem od Kladna. Prosím, neparkujte na rozšířených chodnících proti domu. Dbejte s námi dobrých sousedských vztahů. Děkujeme.

 

TIP:

Užijte si s dětmi kouštíček ranní přírody a přiveďte děti od parkovací točny podél břehu Turyňského rybníka. Do zahrady vstoupíte zadní brankou.