Děkujeme, že nás podporujete!

Firma NEUMANN Tuchlovice (autodoprava)

Děkujeme za rozhrnutí ornice na pozemku (červen 2016).

Michal Černý - Drnek (autodoprava, zemní práce)

Děkujeme za dovoz ornice na úpravu pozemku okolo terasy (červen 2016).

Ondřej Kalvoda (elektroinstalace)

Děkujeme za neustálé opravy nářadí, kouhoutků, světel a dalších drobností, které jsou na domě potřeba.

Minigrant VEOLIA

V roce 2014 jsme získali Minigrant Veolia ve výši 45 000 tisíc korun na zajištění vlastního týpí, suchého záchodu, nádrže na dešťovou vodu s vodním prvkem a na nákup enviromentálních pomůcek. Tímto děkujeme jak společnosti Veolia, tak jejímu zaměstnanci panu Petru Janouškovi, který se na uskutečnění grantu podílel.