Venku za každého počasí! Les je jedno velké hřiště!

 

Proč ven?

V přírodě každý najde přesně to, co potřebuje. Příroda je plná překážek, plná skrýší, plná míst na běhání a dovádění. Kdo zrovna nechce dovádět, najde si klidné, tiché místo, kde může pozorovat ptáky, mravence, nebo si stavět domečky pro skřítky.

Děti jsou většinu dne venku v přírodě, která nabízí nekonečné množství podnětů a příležitostí k jejich osobnímu rozvoji. Uprostřed přírody se všemu učí jaksi přirozeně, na skutečných věcech. Počítáme klacíky, kamínky, malujeme prstem či větvičkou do písku, skládáme obrázky z přírodnin. Poznáváme své okolí všemi smysly. Na louce čicháme ke skutečným květinám. Poznáváme své okolí všemi smysly. Na louce čicháme ke skutečným květinám. Poznáváme skutečné bahno na břehu rybníka, včetně stop od kachen. Hmatem zkoušíme všechny materiály - písek, hlína, jehličí. Hrubou motoriku procvičujeme šplháním do prudkých svahů, přelézáním větví a padlých stromů, skákáním po kamenech. A kromě toho všeho se příjemně otužujeme každodenním pobytem na čerstvém vzduchu. 

Aby tohle všechno mohli Vaše i naše děti prožívat, aby byly spokojené, a že venku spokojené jsou!, aby byly zdravé, založily jsme občanské sdružení Vodníček - vzdělávání v přírodě, Tuchlovice, o.s., jehož náplní je organizovat a provozovat aktivity, které výše popsaným myšlenkám odpovídají.

Den u nás

Každý den je výzva užít si co nejlépe společně strávený čas. Každý den je jiný - ovlivněný ročním obdobím, počasím a naladěním dětí. 

Ráno se přivítáme v kruhu písničkou, básničkou nebo příběhem. Vyrážíme do lesa. Cestou zkoumáme, hmatáme, dýcháme, objevujeme. V lese si vybereme místo pro svačinu, umyjeme ruce a objevíme obsah našich svačinkových krabiček. Po svačině stavíme, pracujeme, hrajeme si nebo tvoříme. Vše za dozoru nebo doprovodu dospělých průvodců.

Na oběd a odpočinek se vracíme do zahrady (do domu či týpí). Odpoledne trávíme hraním, tvořením venku či uvnitř.

Místo

Prostory, které užívá lesní klub, zahrada a od roku 2014 i dům, jsou v majetku obce Tuchlovice. Obec získala dům v roce 2012 od státu pro neziskovou činnost a pro tuto činnost ho uvázala na dalších 20 let. Se touto podmínkou dostalo dům zdarma do výpůjčky spolek Liga lesní moudrosti Jestřábi, působící v Tuchlovicích,

Toto obččanské sdružení se již přes 20 let věnuje mimoškolní výchově dětí a mládeže. Vzhledem k tomu, že myšlenka woodcraftu (Liga lesní moudrosti) a myšlenka lesních školek jsou si nesmírně blízko, tak bylo jen otázkou času, než vznikl nápad využít tyto prostory k provozování lesního klubu. Díky velké podpoře ze strany obce Tuchlovice a kmene Ligy lesní moudrosti Jestřábi tak může náš spolek Vodníček využívat zahradu, dům i teepee.

Zahrada domu č. p. 130 v Srbech u Tuchlovic stojí na břehu Turyňského rybníka. Dům je jedním ze 4 domků na této straně silnice, které nepodlehly velký poklesům půdy při dolování uhlí ve zdejším kraji. 

Břehy Turyňského rybníka, neboli Záplavy, skýtají možnosti mnohého pozorování, pouštění lodiček, pohrávání si s vodní hladinou. Sídlí zde velké množství vodních ptáků.

Ze zahrady není daleko do lesa, herního lesa, jak říkáme místu za fotbalovým hřištěm. Je to 10 minut chůze. Asi 1 km jsou vzdáleny Mrákavy, staré pískovcovité lomy s jezírky, déle poté Bílá skála, nebo starý opukový lom.